Guia docente 2014_15
Facultade de Ciencias
Grao en Ciencia e Tecnoloxía dos Alimentos
 Materias
  Análise e control de calidade en enoloxía
   Competencias de titulación
Código Descrición
CB1 Coñecer e comprender a química e bioquímica dos alimentos e a relacionada cos seus procesos tecnolóxicos
CB2 Coñecer os fundamentos físicos, químicos e biolóxicos relacionados cos alimentos e os seus procesos tecnolóxicos
CB3 Coñecer os fundamentos básicos de matemáticas e estatística que permitan adquirir os coñecementos específicos relacionados coa ciencia dos alimentos e os procesos tecnolóxicos asociados á súa produción, transformación e conservación
CB4 Coñecer e comprender as propiedades físicas e químicas dos alimentos, así como os procesos de análise asociados ao establecemento das mesmas
CB5 Coñecer e comprender as operacións básicas na industria alimentaria
CB6 Coñecer e comprender os procesos industriais relacionados co procesamento e modificación de alimentos
CB8 Coñecer e comprender os sistemas de calidade alimentaria, así como todos os aspectos referentes á normalización e lexislación alimentaria
CB11 Coñecer e comprender os aspectos culturais relacionados co procesamento e consumo de alimentos
CB12 Capacidade para fabricar e conservar alimentos
CB13 Capacidade para analizar alimentos
CB14 Capacidade para controlar e optimizar os procesos e os produtos
CB15 Capacidade para desenvolver novos procesos e produtos
CB17 Capacidade para analizar e avaliar os Riscos Alimentarios
CB19 Capacidade para avaliar, controlar e xerir a calidade alimentaria
CB20 Capacidade para implementar sistemas de calidade
CB23 Capacidade para asesorar legal, cientifica e tecnicamente á industria alimentaria e aos consumidores
CG1 Capacidade de organización e planificación
CG2 Capacidade de análise e síntese
CG3 Capacidade de comunicación oral e escrita tanto na lingua vernácula como en linguas estranxeiras
CG4 Coñecementos básicos de informática
CG5 Capacidade de xestión da información
CG6 Adquirir capacidade de resolución de problemas
CG7 Adquirir capacidade na toma de decisións
CG8 Capacidades de traballo en equipo, con carácter multidisciplinar e en contextos tanto nacionais como internacionais
CG10 Recoñecer a diversidade e a multiculturalidade
CG11 Habilidades de razoamento crítico
CG12 Desenvolver un compromiso ético
CG13 Aprendizaxe autónoma
CG14 Adaptación a novas situacións
CG15 Creatividade
CG19 Sensibilidade en temas ambientais
CG20 Motivación pola calidade
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000