Guia docente 2016_17
Facultade de Ciencias
Grao en Ciencia e Tecnoloxía dos Alimentos
 Materias
  Operacións básicas II
   Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias
RA1: Coñecer os fundamentos da transferencia de materia CG6
CG15
CE1
CE5
CE14
CE15
RA2: Coñecer as operacións básicas que conforman un proceso de fabricación de alimentos (concretamente: destilación, secado, liofilización, extracción, filtración con membranas, adsorción e cambio iónico). CG1
CG4
CG6
CG7
CG11
CG12
CE1
CE5
CE6
CE12
CE14
CE15
CE16
CE24
RA3: Comparar entre distintas técnicas dentro de cada operación básica e seleccionar a mellor para cada caso. CG1
CG6
CG7
CG11
CG15
CE6
CE12
CE14
CE15
CE24
RA4: Especificar equipos (tipo e dimensións) para a elaboración de alimentos (torres de destilación, equipos de extracción sólido-líquido, secadeiros, sistemas e columnas de adsorción ou cambio iónico, unidades de membranas, etc.) CG4
CG6
CG7
CG8
CG11
CE1
CE2
CE5
CE6
CE12
CE14
CE15
RA5: Simular procesos e operacións industriais CG4
CG6
CG7
CG11
CG15
CE5
CE6
CE12
CE14
CE15
RA7: Aplicar os coñecementos sobre as operacións básicas non só a materias primas senon tamén a subproductos e residuos da industria, nun contexto de valorización económica e cuidado do medioambiente CG6
CG12
CG19
CG20
CE6
CE14
CE15
CE16
RA8: Adquirir a base necesaria para ampliar coñecementos no tema das operacións unitarias. CG13
RA9: Adquirir habilidades para traballar nun laboratorio de química CG1
CG2
CG4
CG5
CG6
CG7
CG11
CG13
CG19
CG20
CE5
CE14
CE15
CE16
RA10: Coñecer procesos de fabricación de alimentos. CE5
CE6
CE12
CE14
CE15
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000