Guia docente 2016_17
Facultade de Ciencias
Grao en Ciencia e Tecnoloxía dos Alimentos
 Materias
  Operacións básicas II
   Competencias
Código Descrición
CG1 Capacidade de análise e síntese
CG2 Capacidade de organización e planificación
CG4 Conocimientos básicos de informática.
CG5 Capacidade de gestión da información
CG6 Adquirir capacidade de resolución de problemas
CG7 Adquirir capacidade na toma de decisiones
CG8 Capacidades de trabajo en equipo, con carácter multidisciplinar e nos contextos tanto nacionais como internacionais
CG11 Habilidades de razonamento crítico
CG12 Desenvolver un compromiso ético
CG13 Aprendizaxe autónomo
CG15 Creatividade
CG19 Motivación pola calidade
CG20 Sensibilidade hacia temas medioambientais
CE1 Conocer los fundamentos físicos, químicos y biológicos relacionados con los alimentos y sus procesos tecnológicos.
CE2 Conocer y comprender la química y bioquímica de los alimentos y aquella relacionada con sus procesos tecnológicos.
CE5 Conocer y comprender las operaciones básicas en la industria alimentaria.
CE6 Conocer y comprender los procesos industriales relacionados con el procesado y modificación de alimentos.
CE12 Capacidad para fabricar y conservar alimentos
CE14 Capacidad para controlar y optimizar los procesos y los productos
CE15 Capacidad para desarrollar nuevos procesos y productos
CE16 Capacidad para Gestionar subproductos y residuos
CE24 Capacidad para asesorar legal, científica y técnicamente a la industria alimentaria y a los consumidores
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000