Educational guide 2023_24

Información de Interese

(*)

ESTUDAR EN OURENSE

Estudar na Universidade de Vigo

Guía turística de Ourense

Aloxamento enOurense

Hoteis e Hostais

•Pisos compartidos. Contactarcoa ORI.

•Información para o alumnadoda Universidade de Vigo:

Alumnadoda Universidade de Vigo

CONTACTOS INTERESEUNIVERSIDADE DE VIGO

Páxina web:

http://www.uvigo.es/

Central: 986 81 20 00

Información Xeral: 986 81 3600

Información ao alumnado: 98681 36 30

Rexistro xeral da universidade: 986 81 39 02

Rexistro do Campus de Vigo: 986 81 36 10

Rexistro do Campus de Orense: 988 38 71 03

Gabinete de prensa: 986 81 3604. prensa@uvigo.es

AREA DE SERVIZOS Á COMUNIDADE

Actividades culturais: 986 8136 03/ 26. vicext@uvigo.es

Actividades deportivas: 986 8121 82 / 986 81 22 04; deportes@uvigo.es

Servizo de alumnado: 986 81 360 /09 xsadal@uvigo.es

LERD de Vigo: 986 81 37 71 /72

LERD de Orense: 988 38 71 02

Bolsas: 986 81 19 99 / 813612. bolsas@uvigo.es

Asesoría Xurídica: 986 81 3576

Oficina ORI: 986 81 21 78 /986 81 35 50 ; ori@uvigo.es

Oficina do Medio Ambiente(OMA): 986 81 38 83; oma3@uvigo.es

BIBLIOTECA DO CAMPUS DE OURENSE

Presente fisicamente nos trescampus, a Biblioteca Universitariacontaen cada un deles cunha biblioteca central e varias salas repartidas polasescolas e facultades que compoñen a Universidade.

A Bilioteca Centraldo Campus de Ourense, fundada no ano 2000, conta cun fondo de uns 100.000 libros eunhas 750 publicacións periódicas divididas en diferentes temas como son axeografía, historia, arte, dereito e química.

Servizos que ofrece:

•Préstamo interbibliotecario anivel nacional e internacional.

•Préstamo para alumnos, PDI ePAS.

•Información bibliográfica,búsquedas e referencias bilbiográficas.

•Catálogo automatizado ecolectivo de publicacións periódicas (a nivel nacional).

Contacto:

Conserxería (988 387320) 

Campus As Lagoas - 32004- Ourense

Horario de atención aopúblico: De luns a venres de 8:30h a 21:00h

Acceso aoCatálogo da Biblioteca

CONTA DE CORREO ELECTRÓNICO DAUNIVERSIDADE DE VIGO

•Basta con estar matriculadona Universidade e dispor do cartón universitario.

•No momento de formalizar amatrícula créase unha conta de correo cun nome de usuario e coa extensiónalumnos.uvigo.es

•Con ese nome de usuario e esaclave tamén poderás acceder á rede WIFI. Todas as instalacións da Universidadede Vigo teñen acceso a internet por rede WIFI

http://www.uvigo.es

CARNETUNIVERSITARIO

O Carné Universitario é unhatarxeta intelixente realizada en colaboración co Santander, que acredita oestudantado, profesorado e personal de administración e servizos como membrosda comunidade universitaria.

Ademais de todas asfuncións asociadas ás tarxetas intelixentes, o carné poderá dispoñer deservizos financeiros 4B Maestro, se se solicitan voluntariamente

•Para qué podes utilizalo?

Acreditaciónuniversitaria

Acceso arecintos e ordenadores das aulas de informática e persoais*

Préstamode libros en bibliotecas

Consultasen Puntos de Información e, opcionalmente, en caixeiros 4B*

Tarxeta deportiva

Moedeiro electrónico

Descontos encomercios

Tarxeta 4B Maestro (opcional)

FirmaElectrónica

•Solicítao en calquera momentonas Oficinas Universitarias Santander do campus, levando unha fotografíarecente. Recibiralo no teu domicilio particular. Para que inclúa o servizo 4BMaestro só necesitas ser titular dunha conta bancaria no Santander. Esta contanon ten nin gastos de administración nin de mantemento.

•O Carné Universitario non haique renovalo cada ano. Para activar a función financeira diríxete á OficinaUniversitaria.

SEGUROESCOLAR

•Os alumnos da Universidade deVigo, sexa cal for a súa nacionalidade ou estudos que cursen, quedan cubertospor un seguro escolar. Do mesmo xeito que se regula para os niveis educativosprevios, a Lei establece a cobertura obrigatoria.

•Ademais, a Universidade deVigo subscribiu un seguro adicional, segurocum laude, para todos os seus alumnos, incluídos aqueles que nonquedan cubertos polo seguro obrigatorio. Ambos os seguros páganse no momento deformalizar a matrícula, polo que non teñen custo adicional algún.

•Con carácter complementarioaos dous anteriores, a Universidade de Vigo dispón dun seguro voluntario, seguro cum laude plus, conmaiores coberturas que aqueles e a un custo moi reducido (ao redor de 10 eurospor curso).

OUTROS SERVIZOS

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | Spain | Tlf: +34 986 812 000